top of page

ÇEVRESEL
POLİTİKA

Üst yönetim, aşağıdaki gereklilikleri içeren bir çevre politikası tanımlamış ve bunu çevre yönetim sistemi kapsamı ile tutarlı olarak belgelemiştir.

Yeşil Binalar
Yeşil Enerji Türbinleri

Belgelediğimiz çevre politikası;

A) Kuruluşumuzun faaliyetlerine, niteliğine, ölçeğine ve çevresel etkilerine ve hizmetlerine uygunluğu,

B) Sürekli iyileştirme ve kirliliğin önlenmesi taahhüdünü içermesi,

C) Kuruluşumuzun kendi çevre boyutları ile ilgili geçerli yasal ve diğer koşullara uyacağına dair bir taahhüt.

D) Çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamak,

E) Dokümantasyon, uygulama ve bakım,

F) Kuruluşta ve onun adına çalışan tüm kişilere duyurulmak,

g) Halkın bilgisine sunulur.

bottom of page